Presentation

Jag disputerade 2009 vid Linköpings universitet med avhandlingen “Hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnor med en osteoporosfraktur”. 

Min forskningsinriktning fokuserar främst på utveckling och utvärdering av digitala självrapporteringssystem vid högt blodtryck samt vid uppföljning efter dagkirurgi. 

Om migVisa/dölj innehåll

CV

  • Leg. Sjuksköterska 1976
  • Specialistsjuksköterska, medicin och kirurgi 1983
  • Medicine kandidatexamen 2001
  • Medicine magisterexamen2003
  • Medicine doktorsexamen 2009

Undervisning

  • Sjuksköterskeprogrammet – kursansvarig och examinator samt handleder och tenterar examensarbeten på grund och avancerad nivå.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Senaste publikationer

2018

2016

SamarbetenVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll