Presentation

Ingrid Hotz fick sin M.S. examen i teoretisk fysik från Ludwig Maximilian-universitetet i München Tyskland och doktorsexamen från Computer Science Department vid universitetet i Kaiserslautern, Tyskland.

Under 2003-2006 arbetade hon som postdoktor vid Institutet för dataanalys och visualisering (IDAV) vid University of California. Från 2006 till 2013 var hon ledare för en forskargrupp vid Zuse-institutet i Berlin, Tyskland. Från 2013 till 2015 var hon chef för Vetenskapliga Visualiseringsgruppen vid tyska Aerospace Center (DLR).

Sedan 2015 är hon professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet och har ett samarbete med Centrum för Medicinsk Bildvetenskap och Visualisering (CMIV) i Linköping.

Forskningsintressen

Huvudfokus i hennes forskning ligger inom området för dataanalys och vetenskaplig visualisering, allt från grundläggande frågeställningar till effektiva lösningar på visualiseringsproblem i tillämpningar inklusive flödesanalys, teknik och fysik, medicinska tillämpningar, och maskinteknik som sträcker sig från små till storskaliga simuleringar.

Hennes forskning bygger på idéer och metoder som härrör från olika områden av datavetenskap och matematik, såsom datorgrafik, datorseende, dynamiska system, beräkningsgeometri och kombinatorisk topologi.

Publikationer

2017

Martin Falk, Ingrid Hotz, Patric Ljung, Darren Treanor, Anders Ynnerman, Claes Lundström

Transfer Function Design Toolbox for Full-Color Volume Datasets

Konferensbidrag

2016

Rickard Englund, Timo Ropinski, Ingrid Hotz

Coherence Maps for Blood Flow Exploration

Konferensbidrag

Jens Kasten, Jan Reininghaus, Ingrid Hotz, Hans-Christian Hege, Bernd R. Noack, Guillaume Daviller, Marek Morzynski

Acceleration feature points of unsteady shear flows

Artikel i tidskrift

Jochen Jankowai, Rickard Englund, Timo Ropinski, Ingrid Hotz

Interactive 4D MRI blood flow exploration and analysis using line predicates

Ingår i Proceedings of SIGRAD 2016

Konferensbidrag

Ingrid Hotz

Acceleration Feature Points of Unsteady Shear Flows

Ingår i Journal Archives of Mechanics

Artikel i tidskrift

Relaterad information