En stor del av intresset för min forskning har omfattat neurologisk funktion hos nyfödda, särskilt de med låg födelsevikt och för tidigt födda.

Jag har sedan jag pensionerades som överläkare och lärare i pediatrik fortsatt med regionala uppföljningsstudier av barn med födelsevikt under1500 g. Förutom neurologisk utveckling och hälsa har skolanpassningen särskilt utvecklingen av läsförmågan med olika lästester studerats i samarbete med professor Stefan Samuelsson (IBL) och med CMIV (fMRI-undersökningar).

Individer med mycket låg födelsevikt födda 1987-88 i sydöstra sjukvårdsregionen har följts från nyföddhetsperioden genom barn- och tonåren och nu även studerats som vuxna vid 27-28 års ålder beträffande mental hälsa, familjebildning, könshormoner och stresshormoner i samarbete med professor Gunilla Sydsjö.


Publikationer

Publikationer i DiVA

2020

2019