Presentation

Arbetsuppgifter

  • Ansvarar för kandidatprogram, yrkesprogram, svenska masterprogram och fristående kurser gällande kurs- och utbildningsplaner, utveckling och studieadministration.
  • Ansvarar för fakultetens utbildningsdatabas