Jag är studierektor för avdelningarna Beräkningsmatematik, Optimeringslära och Matematisk statistik på Matematiska institutionen. Jag undervisar mest på civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik och elektroteknik (Y), maskinteknik (M), datateknik (D), informationsteknologi (IT), design och produktutveckling (DPU), teknisk biologi (TB) och kemisk biologi (KB) men ger även en kurs inom lärarutbildningen.

CV

  • Teknisk licentiatexamen, 2007
  • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Y), 1980