Presentation

Tiden som jag är på LIU handleder jag basgrupper, har färdighetsträningar och rättar tentor på sjuksköterskeprogrammet termin 1.

När jag inte är på LIU jobbar jag som operationssjuksköterska på ANOPIVA på Universitetssjukhuset i Linköping där jag har ett stort ansvar att hålla steriliteten och ligga steget före kirurgerna. Jag har ett stort ansvar att se till att förbygga postoperativa infektioner och även att se till att patienterna inte får tryck- och nervskador.

Mitt ansvarsområde är suturer och förbandsmaterial. Jag håller koll på vad som är nytt på marknaden och håller kontakt med olika firmor. Min magisteruppsats handlade om skillnader mellan latex- och icke latex-handskar.

Om mig

CV

  • 2011 – fortfarande: Operationssjuksköterska på ANOPIVA i Linköping
  • 2019 – 2019: Nattsjuksköterska hemsjukvården i Linköping
  • 2008 – 2010: Sjuksköterska på Barn, BAVA i Linköping
  • 2006 – 2008: Sjuksköterska på infektion, avd 44, i Linköping

Organisation