Identifiering av mekaniska egenskaper hos artärer    

De mekaniska egenskaperna hos artärer är nära knutna till olika hjärt-kärlsjukdomar. Identifieringen av deras egenskaper är användbar för diagnos och behandling. 

Dessutom kan man till exempel undersöka ålders relaterade skillnader hos artärväggen. Men identifieringsprocessen är mycket utmanande, bland annat eftersom många discipliner är involverade, till exempel kontinuums mekanik, optimering och finit elementmetoden.

PublikationerVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Akademiska meriter

  • MSc. Aeronautical Engineering, Tekniska högskolan i Braunschweig, Tyskland 2015

Forskningsintressen

  • Mekaniska egenskaper hos artärer
  • Glatta muskler
  • Parameteridentifiering