Jag är legitimerad psykolog och har jobbat med barn och ungdomar i många år. Jag har fördjupat mig i barns utsatthet och utbildar och handleder psykologer och terapeuter i traumabehandling. Jag har också arbetat med kunskapsspridning på detta tema och utveckling av vårdprocesser inom barn- och ungdomspsykiatrin.