Arbetsgivarens och samhällets kostnader för arbetsplatsrelaterad rehabilitering

Vilka arbetsplatsrelaterade åtgärder genomförs för sjukskrivna med besvär i rörelseorganen respektive psykiska besvär? Vilka är kostnaderna för arbetsgivarna och för samhället?

Jag arbetar bl.a. med ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka åtgärder och kostnader vid rehabilitering av sjukskrivna personer ur ett samhällsperspektiv. Investeringar för rehabilitering är kända för att vara blygsamma jämfört med produktionsförluster. Det är därför viktigt att öka kunskapen om lämpliga åtgärder för förbättrad rehabiliteringsprocess. Särskilt betydelsefullt är att utveckla åtgärder för återgång i arbete, snarare än att endast fokusera på symtom.

 

Forskningsprojekt: Arbetsplatsrelaterad rehabilitering vid besvär i rörelseorganen respektive psykiska besvär – arbetsgivarens och samhällets kostnader.

Utbildning

  • Civilingenjör elektroteknik 1964
  • Tekn lic 1971
  • Tekn dr 1972
  • Docent 1974

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2017

2015

2013

Forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll