Presentation

Som HR-partner stödjer jag verksamheten: ledningen och medarbetare vid HMV (Avdelning för samhälle och hälsa samt avdelning verksamhetsstöd) i HR-frågor.

Mitt arbete är både strategiskt och operativt, och bidrar till Linköpings universitets organisationsutveckling. Du är välkommen att kontakta mig om HR-frågor som rör institutionen HMV. Jag nås enklast via e-post. 

Mina arbetsuppgifter som HR-partner

Jag coachar och stöttar chefer och medarbetare i bland annat:  

 • Arbetsrätts- och kollektivavtalstolkning: bevakar uppdateringar och tolkar lagar, centrala och lokala kollektivavtal
 • Rekrytering och anställningsvillkor: verksamhetsanalys inför rekrytering (nationell och internationell), framtagande av kravspecifikation, annonsering, intervjuer, introduktion, samt personalsamtal när medarbetar avslutar sin anställning m.m. Upprättar processer och rutiner inom området.
 • Hälsa och rehabilitering, inklusive medarbetarundersökning m.m.
 • Arbetsmiljö och Lika villkor, inklusive ronder, tillbud och arbetsskador samt försäkringar
 • Övergripande organisationsfrågor, till exempel verksamhetsplansarbete samt upprätta och underhålla HR-processer

Interna nätverk inom LiU

 • HMV Ledningsråd
 • HR-arena
 • Målkort HR-utveckling

Interna nätverk vid HMV

 • Administrativa ledningsgruppen
 • Ledningsrådet
 • Lokala samverkansgruppen
 

 

Kollegor

Organisation