Presentation

I min roll som HR-konsult representerar jag Linköpings universitetet (LiU) som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.  

Mitt uppdrag är att arbeta brett med personalfrågor men med inriktning mot arbetsmiljöområdet. Jag coachar och stöttar chefer, forskningsledare, medarbetare och grupper med bland annat:

  • Arbetsrätts- och kollektivavtalstolkning
  • hälsa och rehabilitering 
  • arbetsmiljö och lika villkor
  • rekrytering och anställningsvillkor


Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor som rör IMH. Jag nås enklast via e-post. 

Visa/dölj innehåll

Interna nätverk vid IMH

  • Administrativa ledningsgruppen
  • Ledningsrådet
  • Lokala samverkansgruppen

Relaterade medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll