Ledningsstöd

Mina centrala uppdrag är:

  • Universitetsstyrelsens sekreterare
  • Administrativt stöd till universitetsledningen

Nätverk

  • Nätverket för universitetsstyrelsesekreterare    

Medarbetare inom ledningsstöd

Organisation