Ledningsstöd

Mina centrala uppdrag är:

  • Universitetsstyrelsens sekreterare
  • Vicerektors sekreterare
  • Samverkansrådet
  • Avtals- och beslutshantering

Nätverk

  • Nätverket för universitetsstyrelsesekreterare    

Universitetsledningen

Medarbetare inom ledningsstöd

Relaterat innehåll