Undervisning för ITN och Miljövetarprogrammet

Jag ingår i UB:s team för undervisning som riktar sig till Tekniska fakulteten och arbetar i första hand gentemot studenter vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och på Miljövetarprogrammet i Norrköping. Undervisningsteamet svarar för utveckling och genomförande av undervisning och handledning i informationssökning, värdering av information samt referenshantering och antiplagiering. 

Du möter mig också i bibliotekets informationsdisk och i DigiMaker, bibliotekets makerspace. DigiMaker är öppet för alla med LiU-anknytning och erbjuder en kreativ miljö där nya idéer och tekniker kan testas, användas och delas.

Välkommen att kontakta mig om du har frågor om undervisning eller är om du är nyfiken på DigiMaker.