Om min forskning

Jag forskar om samhälleliga relationer till ekologiska utmaningar med hjälp av transdisciplinära metoder, efter att ha fokuserat på frågor relaterade till hav och biologisk mångfald. Min forskning tar upp ämnen som produktion av havshälsa och föroreningar, mer än mänskliga relationer, socioekologisk död, medborgarvetenskap, biodiversitetsdata och innovation inom forskningsmetoder. Mitt arbete har publicerats i tidskrifter, samlingar och litterära tidskrifter samt ställts ut på museer.

På LiU kommer min forskning att fortsätta att utforska skärningspunkterna mellan kultur, vetenskap, miljöer och deras invånare. För närvarande samredigerar jag en volym med titeln "Death’s social meaning and materiality beyond the human" för Bristol University Press, samredigerar ett specialnummer om havsbruk och feministisk blå humaniora med Journal of Agricultural and Environmental Ethics, och arbetar med flera forskningsartiklar relaterade till infrastruktur för biologisk mångfald, naturvetenskapliga aktiviteter i Antropocen, populära representationer av human fiskdöd, döende vattendrag och oceanisk odling.

Vid sidan av min egen forskning undervisar jag och är huvudansvarig för att koordinera The Posthumanities Hub, ett konsortium av forskare som producerar och delar tvärvetenskaplig posthumanistisk forskning. Jag har också arbetat utanför akademin för både statliga och ideella organisationer relaterade till markförvaltning och bevarande, publicerat och redigerat kreativt skrivande och varit med och grundat den litterära tidskriften "saltfront".

Publikationer

Mina publikationer på Google Scholar.

Forskning

saltfront – studies in human habit(at)

saltfront is an environmental humanities literary and art journal priming society for a radically new type of ecological storytelling. We are searching for the newest and most vibrant eco-lyrical expressions, new ways to tell stories of what it means to be human amidst the monumental ecological transformations taking place on this planet.

Organisation