Presentation

Jimmy Johansson är lektor i informationsvisualisering och arbetar på avdelningen Medie- och Informationsteknik, MIT. Han är också ordförande i Programplaneringsgruppen för Civilingenjörsprogrammet i medieteknik samt vice ordförande i Programnämnden för data- och medieteknik. Jimmy har en doktorsexamen i interaktiv visualisering från Linköpings universitet.

Forskning

Huvudfokus i Jimmys forskning är informationsvisualisering av högdimensionella och tidsvarierande datamängder. Ett annat fokusområde är kvalitetsmått för visuella representationer för att säkerställa dess funktioner. Jimmy arbetar även inom områden som visualisering av trafikledning, klimatvisualisering och utvärdering och sonifiering av komplexa visuella representationer.

Ett exempel på hans arbete inom klimatvisualisering är verktyget VisAdapt som visas i figuren nedan. Verktyget utvecklades i samarbete med klimatexperter på institutionen för TEMA, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Illustration från Jimmy Johansson forskning

Undervisning

Jimmy undervisar främst på Civilingenjörsprogrammet i medieteknik men även på Kandidatprogrammet i grafisk design och kommunikation. Jimmy är kursansvarig för kurserna Informationsvisualisering och Tillämpad visualisering och virtuell verklighet. Han handleder och examinerar examensarbeten på medieteknikprogrammet. På forskarutbildningen ger han kursen Avancerad informationsvisualisering.

Publikationer

2022

2021

Relaterad information