Presentation

Jimmy Johansson är lektor i informationsvisualisering och arbetar på avdelningen Medie- och Informationsteknik, MIT. Han är också ordförande i Programplaneringsgruppen för Civilingenjörsprogrammet i medieteknik samt vice ordförande i Programnämnden för data- och medieteknik. Jimmy har en doktorsexamen i interaktiv visualisering från Linköpings universitet.

Forskning

Huvudfokus i Jimmys forskning är informationsvisualisering av högdimensionella och tidsvarierande datamängder. Ett annat fokusområde är kvalitetsmått för visuella representationer för att säkerställa dess funktioner. Jimmy arbetar även inom områden som visualisering av trafikledning, klimatvisualisering och utvärdering och sonifiering av komplexa visuella representationer.

Ett exempel på hans arbete inom klimatvisualisering är verktyget VisAdapt som visas i figuren nedan. Verktyget utvecklades i samarbete med klimatexperter på institutionen för TEMA, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Illustration från Jimmy Johansson forskning

Undervisning

Jimmy undervisar främst på Civilingenjörsprogrammet i medieteknik men även på Kandidatprogrammet i grafisk design och kommunikation. Jimmy är kursansvarig för kurserna Informationsvisualisering och Tillämpad visualisering och virtuell verklighet. Han handleder och examinerar examensarbeten på medieteknikprogrammet. På forskarutbildningen ger han kursen Avancerad informationsvisualisering.

Publikationer

2018

Prithiviraj Muthumanickam, Katerina Vrotsou, Aida Vitoria, Jimmy Johansson, Matthew Cooper

Identification of Temporally Varying Areas of Interest in Long-Duration Eye-Tracking Data Sets

Ingår i IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Artikel i tidskrift

2017

Jimmy Johansson, Opach Tomasz, Erik Glaas, Carlo Navarra, Björn-Ola Linnér, Jan Ketil Rød

VisAdapt: A Visualization Tool to Support Climate Change Adaptation

Ingår i IEEE Computer Graphics and Applications

Artikel i tidskrift

Kahin Akram Hassan, Jimmy Johansson, Camilla Forsell, Matthew Cooper, Niklas Rönnberg

On the Use of Parallel Coordinates for Temporal Multivariate Data

Konferensbidrag

2016

Tina Schmid Neset, Erik Glaas, Anne Gammelgaard Ballantyne, Björn-Ola Linnér, Tomasz Opach, Carlo Navarra, Jimmy Johansson, Anna Bohman, Jan Ketil Rod, Michael Goodsite

Climate change effects at your doorstep: Geographic visualization to support Nordic homeowners in adapting to climate change

Ingår i Applied Geography

Artikel i tidskrift

Niklas Rönnberg, Johansson Jimmy

Interactive Sonification for Visual Dense Data Displays

Ingår i Proceedings of ISon 2016, 5th Interactive Sonification Workshop, CITEC, Bielefeld University, Germany, December 16, 2016

Konferensbidrag

Relaterad information