Presentation

Joakim Ekström är universitetslektor vid avdelningen för Kommunikations- och transportsystem, vid institutionen för Teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, där han är verksam inom området Trafiksystem.

Joakim bedriver forskning kring utveckling, kalibrering och tillämpning av modeller och metoder för simulering och modellering av olika delar av trafiksystemet. Forskningen spänner över områdena trafikmodellering, transportekonomi och optimeringslära, och har också spridit sig till emissionsmodellering särskilt hur trafik- och emissionsmodeller används tillsammans.

Exempel på pågående forskningsprojekt som Joakim för närvarande arbetar inom: 

  • Utveckling av cykeltrafiksimuleringsmodeller 
  • Utveckling av metoder för estimering av emissioner baserad på dynamisk trafikdata 
  • Analys av kapacitetsreduktion på motorväg vid incidenter
  • Utveckling av varierande hastighetssystem för Stockholms motorvägar 
  • Kalibrering av fördröjningsfunktioner i statiska trafikmodeller 
  • Kalibrering av kapaciteter i dynamiska trafikmodeller 
  • Analys av transportrelaterad energianvändning baserat på alternativa sensordata 
  • Förstudie kring användning av probedata för estimering av reseefterfrågan och trafikläge 
Joakim är medlem i programrådet för forskningsprogrammet TRANSPORTEKONOMI som finansieras av Trafikverket.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

2019

Relaterat Innehåll Visa/dölj innehåll