Aluminiumindustrin – energieffektivisering ur ett systemperspektiv

Hur ser potentialen ut för energieffektivisering i aluminiumindustrin? Vad blir skillnaden om man tittar på aluminiumindustrins värdekedjor ur ett systemperspektiv istället för på dem enskilda aktörerna var för sig?

Jag är doktorand på avdelningen för Energisystem. Jag kommer att ägna mina doktorandstudier åt projekten Ökad energieffektivitet i aluminiumindustrins värdekedjor – en klimatneutral bransch 2050 och CARBONSTRUCT. 

Syfte

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera energieffektiviseringspotentialerna och möjligheterna att realisera dessa genom hela värdekedjan det vill säga från metallframställning till återvinning i den svenska aluminiumindustrin.

Stärkt konkurrenskraft och minskad klimatpåverkan

30-40 procent av kostnaderna för primär aluminiumproduktion utgörs av energikostnader. För att stärka konkurrenskraften hos den svenska aluminiumindustrin är det därför angeläget att minska energianvändningen. En annan viktig aspekt vid energieffektivisering är att minska klimatpåverkan som är en följd av energianvändningen.

Systemperspektiv på aluminiumindustrins värdekedjor

I projektet kommer ett systemperspektiv, eller helhetsperspektiv, på värdekedjorna att användas. Genom att studera värdekedjan i sin helhet, istället för dem enskilda aktörerna var för sig, finns möjligheten att uppnå en högre total effektiviseringspotential. Tidigare forskning på energieffektivisering i aluminiumindustrin har studerat dem enskilda aktörerna i värdekedjan och, i ett fåtal fall, aluminiumindustrin nationsvis.
 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Mer om Joakim
Visa/dölj innehåll

CV i korthet

 • Civilingenjör, Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskola, 2015
 • Fristående kurs i Hållbart Byggande, Mittuniversitet, 2013
 • Utbytesår, University of Glasgow, Storbritannien,  2012-2013

Uppdrag

 • Doktorandrepresentant i IEI:s forskarutbildningsråd
 • Sitter i Svenskt Aluminiums tekniska kommitté

Examensarbete på Civilingenjörsnivå

Eslövs idrottsföreningar: Energianvändning, effektiviseringsåtgärder och åsikter

Avdelningen för Energihushållning
Institutionen för Energivetenskaper
Lunds Tekniska Högskola | Lunds Universitet

Undervisning

Jag är med i följande kurser och undervisar:

 • Industriella energisystem (TMES09)
 • Industrial energy systems (TMES21)
 • Uthålliga energisystem (TMES24)
 • Energiresurser (TMES25)
 • Effektiva industriella energisystem (TMES31)
 • Analys och modellering av industriella energisystem (TMES43)
 • Energisystem – tillförsel och användning (TMES44)
 • Handledning av kandidatarbeten (TKMJ41)