Optimala beslut på räntemarknaden

Obligationsmarknaden värderades år 2009 till $82,2 biljoner
($82 200 000 000 000).

Räntemarknaden med kreditderivat utgörs av hundratusentals finansiella instrument som handlas världen över. Räntorna på världens marknader är dock inte direkt observerbara utan måste estimeras genom att lösa optimeringsproblem. Bra estimeringsmetoder möjliggör vidare analyser av de riskfaktorer som finns i ränte- och kreditmarknaden. Dessa riskfaktorer och dess riskpremier kan användas för hedning och förvaltning på den enorma räntemarknaden.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

CV

  • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik med inriktning finansiell matematik, Linköpings universitet, 2013
  • Ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi, Umeå universitet, 2011

Undervisning

  • TPPE33 Portföljförvaltning
  • TPPE61 Finansiell optimering
  • TPPE32 Finansiell riskhantering