Miljöhumaniora och gröna framtider 

I min forskning och undervisning är tvärvetenskapliga utgångspunkter givna, och de kommer bland annat till uttryck i mitt intresse för de föreställningar som mer eller mindre omedvetet skapas i olika verksamheters försök att anknyta till miljöhänsyn eller ”det gröna”.

Jag är docent vid tema Miljöförändring, där jag jobbar som lärare och forskare inom flera områden. Forskningen har sin grund i post-humanistiska och kritiska perspektiv. Viktiga teman är föreställningar, ideologier och diskurser om miljö, natur och hållbar utveckling, liksom utopiskt tänkande och föreställningar om olika gröna framtider, viktiga ämnen som den samtida politiken blundar för, och som därför glöms bort i det offentliga samtalet idag. De teoretiska inspirationskällorna är främst politisk ekologi, neo-marxistisk teori och poststrukturalism.

Jag är verksam inom det omfattande forskningsprogrammet The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental humanities Collaboratory (EHC) med en total budget på 50 miljoner kronor för de första fyra åren. Programmet rymmer ett nära samarbete mellan 13 universitet från olika delar av världen, och knyter samman över 70 forskare. 20 projekt som ryms inom programmet leds från LiU och några andra svenska universitet. 

Jag är också programansvarig för, och lärare vid, Miljövetarprogrammet - MiP (Campus Norrköping). MiP är helt och hållet tvärvetenskapligt, och i samtliga kurser integreras kunskap från områden som kemi, biologi, teknologi, statsvetenskap, sociologi, humanekologi, geografi, historia, medievetenskap med mera.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2016

2015

2014

2013

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

CV 

 • 2000 
  Docent, Tema Vatten, Linköpings universitet
 • 1994 
  Doktorsexamen, Tema vatten och miljö, Linköpings universitet. Titel: Miljöpolitikens natur.
 • 1989 
  Kandidatexamen i statsvetenskap och litteratur

Undervisning

 • Miljövetarprogrammet 
 • Mastersprogrammet Science for Sustainable Development

Forskning

 • Vetenskaplig ledare för The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory.


Utmärkelser och särskilda uppdrag

 • 2013
  Programansvarig för miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet
 • 2009-2012
  Styrelseledamot för Filosofiska fakulteten,Linköpings universitet
 • 2008 - 2012
  Medlem av den vetenskapliga styrelsen för DevNet (Development nätverk
 • 2008
  Medlem av en beredningsgrupp för forskningsanslag i tvärvetenskapligt program CROSSCUT på Norges forskningsråd
  Medlem i beredningsgruppen vid FORMAS för bidrag till tvärvetenskapliga forskarskolor
 • 2006 - 2012
  Styrelseledamot i den gröna tankesmedjan Cogito
  Suppleant i Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

 • 060101-070228
  Temaansvarig för Tema Mat 
 • 2006
  Medlem i beredningsgruppen för forskningsanslag om den biologiska mångfalden på Svenska Vetenskapsrådet
  Vetenskaplig expert vid svenska Vetenskapsrådet för projektet The Planet (forskning.se)
 • 2005-2012
  Ledare för forskarutbildningen vid Tema vatten i natur och samhälle
 • 010101-010630
  Studierektor för geografi vid Institutionen för Tema 
 • 2001-2005
  Medlem av en beredningsgrupp för forskningsanslag på FORMAS ( "Ekonomi, samhälle and regional development")
 • 000101-040228
  Biträdande chef för Institutionen för Tema
 • 1996-2001
  Co-ledare för forskarutbildningen Nature Technology-Society (NTS)
 • 19950501-19951215
  Sekreterare i kommittén för etableringen av Campus Norrköping

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll