Presentation

I min forskning kombinerar jag beräkningsmetoden dynamisk medelfältsteori (eng. Dynamical mean field theory) med teoretiska spektroskopiberäkningar för att beräkna materials spektroskopiska egenskaper.

Beräkningsmetoder till hjälp för att lösa kvantmekaniska problem

Med hjälp av kvantmekanik kan man beskriva hur de allra minsta delarna (elektroner, atomer, neutrino etc.) i universum fungerar. Dessvärre är kvantmekaniska problem i bästa fall knepiga att lösa och i stort sett alla fall är det helt omöjligt att hitta en exakt lösning. Man använder då olika beräkningsmetoder som ger en ungefärlig lösning till det kvantmekaniska problemet. Beräkning med dessa metoder gör man inte med penna och papper, det skulle ta alldeles för lång tid. Istället låter man en dator utföra alla beräkningarna.


Den metod som är vanligast för att beräkna elektronstruktur kallas täthetsfunktionalteori (eng. Density functional theory). Denna metod fungerar alldeles utmärkt för att beskriva material där valenselektronerna kan flytta sig fritt från atomkärna till atomkärna, man säger att valenselektronerna är delokaliserade. Dynamisk medelfältsteori däremot är en metod som lämpar sig väl för att beräkna elektronstrukturen hos material där valenselektronerna “sitter fast” på sina respektive atomkärnor, man säger att de är lokaliserade.

Spektroskopiska metoder används flitigt för att experimentellt bestämma olika egenskaper hos atomer, molekyler, material etc. Ett materials spektroskopiska egenskaper bestäms av dess elektronstruktur och därför är det viktigt att man har en bra beskrivning av just elektronstrukturen för att kunna få en bra teoretisk beskrivning av materialets spektroskopiska egenskaper.

Curriculum Vitae

Akademisk examina

  • Teknologie master examen i teknisk matematik, 2015, Linköpings universitet, Linköping, Sverige 

Undervisning

  • TFYA73 Modern fysik I, lektionsassistent, 2016 
  • TFYA74 Modern fysik II, lektionsassistent, 2015-2016 
  • TFYA72 Fysik, laborationsassistent, 2015-2016 
  • TFYA71 Oscillationer och mekaniska vågor, laborationsassistent, 2015

Publikationer

2018

Marcus Ekholm, Davide Gambino, Johan Jönsson, Ferenc Tasnadi, Björn Alling, Igor Abrikosov

Assessing the SCAN functional for itinerant electron ferromagnets

Ingår i Physical Review B

Artikel i tidskrift

2017

Qingguo Feng, Marcus Ekholm, Ferenc Tasnadi, Johan Jönsson, Igor Abrikosov

Topological transitions of the Fermi surface of osmium under pressure: an LDA plus DMFT study

Ingår i New Journal of Physics

Artikel i tidskrift

2016

V. Potapkin, L. Dubrovinsky, I. Sergueev, Marcus Ekholm, I. Kantor, D. Bessas, E. Bykova, V. Prakapenka, R. P. Hermann, R. Rueffer, V. Cerantola, Johan Jönsson, W. Olovsson, S. Mankovsky, H. Ebert, Igor Abrikosov

Magnetic interactions in NiO at ultrahigh pressure

Ingår i , PHYSICAL REVIEW B

Artikel i tidskrift

Handledare