Fotografi av Johan Näslund

Johan Näslund

Hur utvecklas yrkesverksamma individer inom organisationer och grupper? I min forskning fokuserar jag framförallt på hur personal och organisationer kan utvecklas med hjälp av konsultation och handledning.

Helheten före delarna

Jag har arbetat inom psykiatri och socialtjänst. I dessa arbeten har jag sett att det inte finns någon enkel väg till utveckling. Varken för organisationen, olika grupper, den anställde eller klienten/eleven.

Jag vill hävda att för att analysera de problem som finns bör vi utgå ifrån hela den gestalt som problemen berör. Utifrån den bild vi då kan få, kan vi sedan analysera delarna. För att lokalisera de problematiska delarna kan vi använda oss av olika tankeverktyg som teorier, modeller (teoretiska kartor) och begrepp. Annars finns det risk för att vi fångas av enkla och naiva förklaringsmodeller. När vi studerar och förklarar olika problem och fenomen, och gör dem praktiskt användbara, bör vi därför använda både vetenskaplig och praktisk erfarenhet.

Mitt arbete, akademiskt såväl som praktiskt, försöker därför kombinera praktiska metoder med vetenskaplig konceptualisering. Min forskning- och utvecklingsverksamhet handlar framförallt om hur man kan stödja personal och organisationer inom hjälparyrken (skola, socialtjänst, psykiatri, etc) med handledning och konsultationer. I detta ingår att hitta bilder och kartor (modeller) som kan stödja yrkesverksamma och organisationer att utvecklas.

Publikationer

2021

Amanda Fasth, Camilla Forsberg, Johan Näslund (2021) Kvinnors upplevelser av bemötandet kring sin sexualitet under sin tonårstid som HVB-hems placerade Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 98, s. 872-881

2020

Johan Näslund, Johan Forsell (2020) Studerandes syn på grupparbete Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning, s. 289-305

2019

Siv Boalt Boëthius, Johan Näslund (2019) Mellan grupper Organisationspsykologi: teori, kritik, praktik, s. 215-231
Johan Näslund (2019) Forskning och praktik: vetenskapliga kartor som stöd för vardagsarbetet Organisationspsykologi: teori, kritik, praktik, s. 477-484
Johan Näslund (2019) Det organisationspsykologiska fältet Organisationspsykologi: teori, kritik, praktik, s. 23-44

Relaterade forskare

Organisation