Presentation

Jonas Löwgren (f. 1964) är professor i interaktions- och informationsdesign. Hans expertis omfattar interaktiv visualisering, design av kollaborativa medier, och de digitala materialens designteori.

Jonas har undervisat interaktionsdesign inom akademin och näringslivet sedan början av 1990-talet, och startade en av Nordens första masterutbildningar i interaktionsdesign 1998 vid Malmö högskola, liksom den första svenska forskarutbildningen i interaktionsdesign.

Jonas har publicerat över 80 vetenskapliga artiklar och fyra böcker, bland annat Thoughtful Interaction Design (med Erik Stolterman, utgiven på MIT Press), och en bred flora av populärvetenskapligt material och undervisningsmaterial. Hans portfolio omfattar över 60 designprojekt inom explorativ forskning och professionell praktik.

Personlig webbsida med mer information, inklusive CV, publikationer, portfolio och fritt tillgängligt material

Senaste tidskriftsartiklar Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Undervisning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll