Presentation

Jonas Löwgren (f. 1964) är professor i interaktions- och informationsdesign. Hans expertis omfattar interaktiv visualisering, design av kollaborativa medier, och de digitala materialens designteori.

Jonas har undervisat interaktionsdesign inom akademin och näringslivet sedan början av 1990-talet, och startade en av Nordens första masterutbildningar i interaktionsdesign 1998 vid Malmö högskola, liksom den första svenska forskarutbildningen i interaktionsdesign.

Jonas har publicerat närmare 80 vetenskapliga artiklar och fyra böcker, bland annat Thoughtful Interaction Design (med Erik Stolterman, utgiven på MIT Press), och en bred flora av populärvetenskapligt material och undervisningsmaterial. Hans portfolio omfattar över 60 designprojekt inom explorativ forskning och professionell praktik.

Fullständig information, inklusive publikationer och fritt tillgängligt material >>

Publikationer

2018

Mattias Arvola, Jeffrey Bardzell, Stefan Holmlid, Jonas Löwgren

What we mean by interactive form

Ingår i interactions

Artikel i tidskrift

Anders Ynnerman, Jonas Löwgren, Lena Tibell

Exploranation: A New Science Communication Paradigm

Ingår i IEEE Computer Graphics and Applications

Artikel i tidskrift

Rönnberg Niklas, Jonas Löwgren

Photone: Exploring modal synergy in photographic images and music

Ingår i International Conference on Auditory Display, 2018 [30]

Konferensbidrag

2016

Jonas Löwgren

Technical communication practices in the collaborative mediascape: A case study in media structure transformation

Ingår i Communication Design Quarterly Review

Artikel i tidskrift

Niklas Rönnberg, Jonas Lundberg, Jonas Löwgren

SONIFYING THE PERIPHERY: SUPPORTING THE FORMATION OF GESTALT IN AIR TRAFFIC CONTROL

Ingår i Proceedings of ISon 2016, 5th Interactive Sonification Workshop, CITEC, Bielefeld University, Germany, December 16, 2016

Konferensbidrag

Jonas Löwgren

Book review: Analyzing design review conversations, by Robin S. Adams and Junaid A. Siddiqui

Ingår i Journal of Design Research

Artikel, recension

Jonas Löwgren

On the significance of making in interaction design research

Ingår i interactions

Artikel i tidskrift

Jonas Löwgren

The collective novice: A designer's reflections on emergent complexity in collaborative media

Ingår i Ubiquitous computing, complexity and culture

Kapitel i bok, del av antologi

Niklas Rönnberg, Jonas Löwgren

The Sound Challenge to Visualization Design Research

Ingår i Proceedings of EmoVis 2016, ACM IUI 2016 Workshop on Emotion and Visualization, Sonoma, CA, USA, March 10, 2016

Konferensbidrag

2015

Jonas Löwgren

The RTD Community and the Big Picture

Ingår i Constructivist Foundations

Artikel i tidskrift

Relaterad information