Vattenresurshantering i låg- och medelinkomstländer

Mina huvudsakliga forskningsinriktningar är vattenresurs-hantering och klimatanpassning i landsbygdssamhällen och stadsnära stadsdelar med fokus på sårbara grupper såsom fattiga hushåll och människor åsidosatta p.g.a. etnicitet eller kön. 

Genom att skapa och använda deltagande metoder och arbeta i tvärvetenskapliga forskningsgrupper tillsammans med lokala organisationer och forskare, vill vi uppmuntra kunskapsproduktion med deltagande från alla inblandade. Detta arbetssätt belyser deltagarnas perspektiv och adresserar prioriterade miljö och klimat-relaterade utmaningar. Mina senaste forskningsprojekt har involverat bedömning av sårbarhet i vattenförsörjning kopplat till klimatförändringsprocesser i två medel-stora urbana områden i det globala Syd (Cochabamba, Bolivia och Kota, Indien) och att utvärdera den potentiella användbarheten av ”early warning”-system för torka bland fattig landsbygdsbefolkning i Limpopo, Sydafrika. 

Undervisning i miljövetenskap

Jag undervisar inom Mastersprogrammet - Science for Sustainable Development (SSD) inom forskarmiljön Tema Miljöförändringar. Jag är kursansvarig för: Miljö- och Resursanvändningsutmaningar, (Environmental and Resource Use Challenges), Miljövetenskaplig Forskningsmetodik (Research Skills in Environmental Science), Miljövetenskaplig Praktik (Internship in Environmental Science) och jag delar kursansvar för Hållbar Resurshantering (Sustainable Resource Management).

Mitt huvudbidrag i undervisningen är bedömning av miljövetenskapliga frågor, vilket inkluderar metoder som index, modeller och deltagande-övningar för att uppnå vattensäkerhet genom att belysa kvantitet, kvalitet och tillgångsfrågor. Jag är nu involverad i att skapa en holistiskt lärande-portfölj (Learning Portfolio) inom Mastersprogrammet, SSD, som guidar studenter att reflektera och strategiskt styra sitt eget lärande efter sina individuella inlärningsmål. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

2018

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

CV

 • 2009
  Docent i Vatten i samhälle och natur, Linköpings universitet
 • 2000
  Fil. doktor i Vatten i samhälle och natur, Linköpings universitet,
 • 1995
  Fil. mag i Naturgeografi, Uppsalas universitet,
   

Forskningsgrupper och nätverk

Research Training Program med Universidad de San Simón, Cochabamba, Bolivia

 

Relaterat inehållVisa/dölj innehåll