Presentation

Mitt forskningsprojekt handlar om att studera infödda medborgares reaktioner på ökad mångfald i det egna grannskapet.

Samhällsvetenskapliga forskare tittar ofta på var man väljer att bo och hur dessa val är relaterade till hur bostadsområden är uppbyggda.

I min forskning tittar jag också på politiska reaktioner på mångfald såsom engagemang i främlingsfientliga partier. Jag använder svenska registerdata som ger precis information om den svenska befolkningen varje år.