Presentation

Min forskning ligger i gränslandet mellan beteendeekonomi och politisk ekonomi.

Jag använder mig av ekonomiska experiment för att undersöka hur psykologiska faktorer påverkar ekonomiskt beslutsfattande. Framför allt är jag intresserad av när och varför människor använder sig av ”moraliska svängrum” för att rättfärdiga själviskt beteende. 

Exempelvis studerar jag hur demokratiskt beslutsfattande påverkar (o)moraliskt beteende, hur information om process-rättvisa påverkar själviskt beteende samt hur och varför människor undviker information för att ta själviska beslut. 
 

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskargrupp JEDI Lab Visa/dölj innehåll

Handledare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll