Ansvarig för ISBN och avhandlingar

Jag är ansvarig för ISBN-nummer som ges till avhandlingar och publikationer vid LiU.
Doktoranderna kommer till mig med några exemplar av sina avhandlingar som biblioteket behöver och får tillbaka ett kvitto inför spikning. 

Även avhandlingar från övriga svenska bibliotek skyltar och fördelar jag till våra campusbibliotek, både gåvoexemplar och de vi lagstadgat får från tryckerierna.
Jag anskaffar vid förfrågan äldre avhandlingar som saknas. 

På bokvården lagar jag böcker och ger dem skyddande omslag.