Studievägledning vid IBL

Både som student och som blivande student kan man ha många frågor och funderingar under sin studietid. Vi studievägledare finns för dig när du behöver sortera dina tankar och överväga olika alternativ och möjligheter.

Du kan boka ett individuellt vägledningssamtal där du får möjlighet att reflektera över din framtid och dina studier. Det kan röra frågor som: Vad vill jag ha ut av ett arbetsliv? Hur vet jag vad som passar mig? Har jag valt rätt utbildning? Hur ser arbetsmarknaden ut? Hur läser man fram till en examen? Vilka kurser ska jag välja?

Kanske behöver du information om våra program och kurser, diskutera möjliga lösningar på problem i studiesituationen eller har frågor om studieteknik och stödfunktioner.

Du kan också delta i karriärplanering i grupp där du tillsammans med andra IBL-studenter får möjlighet att reflektera för att nå ökad självinsikt om vem du är och vad du vill.

Vi studievägledare är din neutrala samtalspartner som utmanar dig att reflektera för att du ska känna dig tryggare i att fatta beslut.

Vi har självklart tystnadsplikt!

Studievägledare för följande utbildningar

PA-programmet
Masterprogrammet HRM/HRD
Folkhögskollärarprogrammet
Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete
BVG samt fristående kurser inom pedagogik, psykologi och sociologi
 

Kontakt

Telefontid: Tisdagar och torsdagar 9.00-10.00
Besök bokas efter överenskommelse
Hus Terra, plan 4, ing. 37, rum A4 119
E-post: studievagledare@ibl.liu.se
 

Karriärplanering

Studievägledarna vid IBL har även kurser i karriärplanering för studenter.

Karriärplanering för studenter

Studievägledningen vid IBLVisa/dölj innehåll