Studievägledning vid IBL

Studievägledarens huvudsakliga uppgifter är att vägleda, informera och stödja studenterna under studietiden.

Du kan boka vägledningssamtal där du får möjlighet att reflektera över dina studier, din framtid och de funderingar du har. Kanske behöver du information om våra program och kurser, diskutera din studiesituation eller har frågor om studieteknik eller stödfunktioner.

Som studievägledare är jag en neutral samtalspartner som kan hjälpa dig att nå fram till ett bra underlag för dina beslut. Studievägledare har tystnadsplikt.

Om du vill boka tid för ett samtal nås jag enklast via e-post: karin.siverskog@liu.se

Jag är studievägledare för följande utbildningar:

  • Human Resources, HR, kandidatprogram
  • Human Resources, HR, masterprogram

Studievägledningen vid IBL