Vad gör jag som forskningskoordinator?

I min roll som forskningskoordinator jobbar jag med att ge råd om de regelverk som omger kliniska studier på människor. 

Jag kan bistå med information om hur man gör för att följa de regelverk som finns och kan också anlitas för att ta fram delar av den dokumentation som behövs för att få relevanta myndigheters godkännanden. Jag arbetar även som kvalitetskontrollant (monitor) av kliniska prövningar.

 

Medicinteknik på lokal, regional och nationell nivå

Parallellt med rollen som forskningskoordinator är jag projektledare för den nationella utvecklingssatsningen Information om kliniska studier inom medicinteknik som bedrivs inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige. Tidigare ledde jag den nu avslutade nationella utvecklingssatsningen Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik. Jag är intresserad av frågor som rör kliniska studier inom medicinteknik på lokal, regional och nationell nivå.

Intervjuer med mig som projektledare:

 

Förstudiens slutrapport

Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik – en förstudie

CVVisa/dölj innehåll

•  Flertalet vidareutbildningar inom kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik
•  Certifierad monitor
•  Doktorsexamen i Klinisk farmakologi vid Linköpings universitet
•  Magisterexamen i Medicinsk biologi vid Linköpings universitet

Sydöstra sjukvårdsregionens nodVisa/dölj innehåll

Min arbetsplatsVisa/dölj innehåll