Djupinlärning för kliniskt bruk

Karin Stacke tog 2016 sin masterexamen i bildanalys och visualisering vid Linköpings universitet. Hon är sedan 2018 industriell doktorand vid avdelningen för medie- och informationsteknik på Linköpings universitet och Sectra AB, handledd av Jonas Unger och Claes Lundström. Karins forskningsintresse är djup maskininlärning för medicinska bilder, specifikt hur man kan träna dessa modeller så att de är robusta nog att användas för kliniskt beslutsstöd.

Publikationer

2022

2021

Relaterad information

Kollegor