Fotografi av Katja Aglert

Katja Aglert

Hur kan vi använda oss av språk och samtidigt skapa nya materialiseringar som inte bekräftar den ordning vi vill problematisera? Med konstnärlig feministisk transdisciplinär praktik utforskar jag möjligheter för nya uttrycksformer och kunskap.

Jag bedriver en konstnärlig transdisciplinär forskningspraktik situerad i feministiska perspektiv och mer än mänskliga föreställningsvärldar. Dvs en gränsöverskridande praktik mellan konstfältet, akademiska fältet och andra sammanhang. Huvudsakligen arbetar jag inom områdena: konst, miljöorienterad humaniora, och undervisning. Mitt eget konstnärliga utforskande sedan över 20 år tillbaka, i individuella projekt och tillsammans med andra, är sambandscentralen som allt utgår ifrån. Som del av min anknytning till Tema Genus arbetar jag som konstnärlig ledare och beträdande chef för the Seed Box, ett internationellt miljöorienterat humanioraprogram vid Linköpings Universitet.

Läs mer om min forskning

Publikationer Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll