LiU Donation

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill etablera kontakt, utveckla relationer och stötta LiU som lärosäte. Vi koordinerar uppdrag i syfte att nyttiggöra forskning som gör skillnad för såväl våra givare, LiU som lärosäte samt för samhället i stort. 

I mitt uppdrag som fundraiser så arbetar jag med att utveckla och förvalta relationer till våra givare och LiU-vänner i samarbete med forskare och berörda personer vid LiU. Utifrån behov och intressen så bistår jag med rådgivning kring stiftelser, stöd och donationer till viktiga forsknings och utbildningsområden. Tillsammans med teamet LiU Donation så arrangerar jag också möten, stipendieutdelningar och evenemang med våra betydelsefulla givare och LiU-vänner. Kontakt mig om du vill veta mer om olika möjligheter att stödja Linköpings universitet.

Bli en möjliggörare tillsammans med oss!


Så kan du stödja LiUVisa/dölj innehåll

Medarbetare vid LiU DonationVisa/dölj innehåll

Min avdelningVisa/dölj innehåll