Möbeltapetsering – ett hantverk med bredd

Mitt intresse för möbeltapetsering har en bas i det traditionella hantverket men har med tiden även kommit att inbegripa det nyskapande i form av produktutveckling och experimenterande med nya material.

Jag föll för möbeltapetseringen på en tvåveckors sommarkurs på Capellagården, Öland. Jag hade då studerat två år på en utbildning i Industriell design men insett att jag behövde ett än mer handgripligt yrke.

Sen dess har jag strävat efter att förkovra mig i ämnet, att ständigt förbättras och söka nya utmaningar.

Jag studerade själv på Malmstens och har därefter under några år varit anställd vid en tapetserarfirma i Stockholm och sedermera startat eget. På Kungsholmen i Stockholm delar jag nu verkstad med en kollega från malmstenstiden, och där spenderar jag merparten av den tid då jag inte undervisar.


Sociala medierVisa/dölj innehåll

Facebook Malmstens Linköpings universitet
Instagram: malmstens_liu

UtbildningVisa/dölj innehåll

Jag undervisar på Kandidatprogram i möbeltapetsering.

Min målsättning är att kunna visa för alla studenter hur spännande och brett det här hantverket är. Det är avancerat att jobba med mjuka material, ytterst svårberäknat, men den som lärt sig bemästra det inser vilka otroliga möjligheter till formuttryck det också kommer med.

OrganisationVisa/dölj innehåll