Presentation

Mina ansvarsområden/arbetsuppgifter är främst inom låneservice på Medicinska biblioteket och att vara kontaktbibliotekarie för studenter och personal inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeutbildningarna och barnmorskeprogrammet. I kontaktbibliotekarieuppgifterna ingår bland annat undervisning och handledning i informationssökning, samt inköp av litteratur på programmens litteraturlistor.