Fotografi av Katarina Jonzon

Katarina Jonzon

Bibliotekarie

Låneansvarig på Medicinska biblioteket och undervisande bibliotekarie

Presentation

Mina ansvarsområden/arbetsuppgifter är främst inom låneservice på Medicinska biblioteket och att vara en del av universitetsbibliotekets team för undervisning som riktar sig till Medicinska fakultetens studenter.

Inom undervisningsteamet ansvarar vi gemensamt för genomförande och utveckling av undervisning och handledning i informationssökning, värdering av information, samt referenshantering och antiplagiering. Vårt mål är att utrusta varje student vid Medicinska fakulteten med verktyg för gedigen informationssökning inom medicin, vård och hälsa!