Fotografi av Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Universitetsadjunkt

Mitt stora engagemang ligger i att få ihop teori med praktik i en tillåtande, trygg miljö med tid för studenten att reflektera över sitt handlande. Lärare i termin 2, sjuksköterskeprogrammet (basgrupp, färdighetsträningar, seminarier).

Presentation

Mitt arbete handlar om scenarioträning med simulering på Clinicum där scenariot ofta startar i basgrupp för att efter inhämtad kunskap tillämpa i simuleringsrummet på Clinicum.

I samarbete med Medicinska fakultetens program vidareutvecklar jag simulering som en pedagogisk metod.
 
Som simuleringsansvarig koordinerar jag utvecklingsträffar/seminarier för instruktörer och operatörer inom Medicinska fakulteten samt mellan Region Östergötland och fakulteten. Jag medverkar också i Clinicums arbetsgrupp för färdighetsträning och simulering.


Jag är också adjunkt på sjuksköterskeprogrammet.

Utmärkelser

  • Hälsouniversitetets förtjänstmedalj 2008 har tilldelats Clinicum
  • Utmärkt inspiratör 2016, sjuksköterskesektionen i Linköping

 

Publikationer

2019

2017

2016

2010

2007

Relaterade länkar