Arbetsuppgifterna innefattar att ta fram vetenskapliga och populärvetenskapliga texter som beskriver pågående forskning inom AI, autonoma system och mjukvara inom ramen för forskningsprogrammet WASP (https://wasp-sweden.org/). 

Jag började arbeta på Program Office i januari 2022.

 

Medarbetare Forskningsprogramenheten Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll