Organisation och IT vid nödsituationer

En stor utmaning i dagens responssystem är att minska responstiden och öka responskvalitet i nödsituationer– särskilt när resurserna är knappa.

Nödsituationer innefattar en mängd situationer, från trafikolyckor och bränder, till stormar och översvämningar. En möjlig lösning för att få tillgång till extra resurser i nödsituationer är att skapa nya samverkansformer mellan huvudaktörer i ett responssystem som exempelvis räddningstjänsten, polisen, ambulanser och larmcentraler och nya aktörer i lokalsamhället, t.ex. föreningar, enskilda individer, företag och olika yrkeskategorier. Min forskning handlar om hur denna typ av samarbete kan utföras, vilka vehov aktörer har för samverkan, och hur man kan stödja dem med IT. Mitt specifika fokus ligger på organisationsanalys och verksamhetsnära systemutveckling för att identifiera och tillgodose användares behov i en viss situation.

Publikationer

2017

Tobias Andersson Granberg, Anna Fredriksson, Sofie Pilemalm, Kayvan Yousefi Mojir

Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet

Rapport

2016

Kayvan Yousefi Mojir

New Forms of Collaboration in Emergency Response Systems: A framework for participatory design of information systems

Licentiatavhandling, sammanläggning

Kayvan Yousefi Mojir, Sofie Pilemalm

Actor-centred emergency response systems: a framework for needs analysis and information systems development

Ingår i International Journal of Emergency Management

Artikel i tidskrift