Presentation

Jag är universitetslektor och forskare i integrerad produkt- och produktionsutveckling. 

Jag brinner för att överbrygga klyftan mellan industrin och akademin för att stödja de två områdena på bästa och mest effektiva sätt. Detta kan realiseras på olika sätt, till exempel genom att forska tillsammans eller bjuda in representanter från industri till mina föreläsningar. Mer detaljerad information om min forskning och undervisning kan du hitta på min engelska sidan.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Nyheter och reportage
Visa/dölj innehåll