kersa03

Kersti Sandin Bülow

Adjungerad professor

Jag är professor i design med inriktning mot rumsgestaltning. Som professor på Carl Malmsten Furniture Studies vill jag bidra med min breda erfarenhet och mitt stora kontaktnät. Verka som brobyggare mellan akademi, samhälle och näringsliv.

Presentation

Född 1950 i Stockholm.

Att synliggöra den tysta kunskapens processer är central i kvalitetsbegreppets ständiga dialog. Ett tränat öga och en skicklig hand skärper ytterligare analysen. Den nära kopplingen till hantverket på Carl Malmsten Furniture Studies bidrar till att utforska begreppet kvalitet.

Kompetens

Designforskning, rumsgestaltning, möbeldesign, designmanagement, entreprenörskap, omvärldsanalys, sortimentsutveckling, marknadsföring, utställningsdesign, grafisk design, bildproduktion, textila material och färgsättning.

Curriculum vitae

Efter studier på Konstfack anställdes Kersti Sandin Bülow på Möbelinstitutet. Där grundlades hennes intresse för kvalitet, forskning och produktion av möbler.

Tillsammans med arkitektkollegan Lars Bülow etablerade hon sig 1978 som utställningsarkitekt och möbelformgivare. Främst med produktdesign för arbetsmiljö, undervisning, vård och omsorg. På uppdrag av Svenska institutet och Föreningen Svensk Form utformades under de första åren ett antal internationella designutställningar och uppmärksammade hem-utställningar. Som formgivare har Sandin & Bülow erhållit en rad designutmärkelser och erkännanden såväl internationellt som i Sverige. Är representerade med ett flertal produkter i de permanenta samlingarna på Nationalmuseum, Röhsska museet och Museum für Angewandte Kunst i Köln.

1992 grundade Sandin & Bülow designmöbelföretaget MATERIA i Tranås med egen produktion, försäljning och marknadsföring av möbler för offentlig miljö. Företaget växte snabbt och blev en betydande aktör på marknaden. Kersti och Lars prisbelönades ett flertal gånger för sitt entreprenörskap och konsekventa arbete med företagets designmanagement. MATERIA ingår sedan 2004 som fristående bolag i Sveriges största kontorsmöbelföretag.

Kersti Sandin Bülow har engagerat sig i design- och möbelbranschens utveckling. Med regeringsuppdrag i Designårsgruppen för tillväxt och innovation 2005 och RAFD – Rådet för arkitektur, form och design 2006-2008. Samt anställd på Kulturdepartementet som ämnessakkunnig i en utredning om arkitektur, form och design 2012. Sedan 2013 är Kersti ledamot i Prins Eugens Waldemarsudde och sedan 1992 ledamot i inredningsföretaget Svenskt Tenn. Tidigare ledamot i Sveriges Arkitekter 2001-2009, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign 2003-2010, Träcentrum 2004-2008 och Boverkets samlingslokaldelegation 2008-2011 som några exempel.