Utbildningsadministration inom logistik- och kvalitetsutveckling

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på Avdelningen för logistik- och kvalitetsutveckling
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Administrativt ansvarig för samtliga examensarbeten inom IEI:s managementavdelningar: Industriell ekonomi, Industriell marknadsföring, Logistik samt Projekt, innovationer och entreprenörskap
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten

Jag arbetar främst mot denna avdelningVisa/dölj innehåll

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEIVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll