Utbildningsadministration inom logistik- och kvalitetsutveckling

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Administrativt ansvarig för samtliga examensarbeten inom IEI's managementavdelningar, Industriell ekonomi, Industriell marknadsföring, Logistik samt Projekt, Innovationer och Entreprenörskap
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten

Verksamhet nära migVisa/dölj innehåll