Min forskning

Jag fokuserar i min avhandling på icke-medicinska faktorer som kan påverka allmänläkarens beslut om t ex remittering eller behandling.

Detta rör sig om faktorer som vi kanske inte tänker på eller ser vid första ögonkastet, men som ändå kan spela roll och där läkarens medvetenhet om detta kan öka säkerhet och egalitet i behandling och vård.
 
I min första artikel (Rural and Remote Health) granskades faktorer knutna till läkaren, i första hand kontinuitet och anställningsform, och hur dessa kunde påverka vilka patienter som remitteras till specialistsjukvården, och med vilka diagnoser.
 
I min andra artikel (Medicine) fokuseras på hälsoekonomi. Mönstret mellan influensasjukdom i befolkningen och uttag av VAB-dagar visar sig samvariera, och har konsekvenser i form av produktivitetsförlust.
 
I min tredje artikel (accepterad i BJGP Open) har sambandet mellan familjens socioekonomiska bakgrund och antal antibiotikarecept till barn undersökts, och visar sig samvariera. Barn av föräldrar med hög utbildning och inkomst äter mindre antibiotika.

Publikationer

2020

2016

2015

2014

2009

Organisation