Presentation

Jag är biträdande överbibliotekarie. Det innebär att jag har en central placering inom universitetsbibliotekets ledning och att jag bistår överbibliotekarien på det sätt som han finner lämpligt. I hans frånvaro kan jag vid akuta situationer träda in i beslutande ställning.


Jag är också funktionsansvarig för bibliotekets utåtriktade kommunikations- och marknadsföringsarbete, och jag har ett samordningsuppdrag som rör bibliotekets kontaktbibliotekarieorganisation.