Presentation

Pågående avhandlingsarbete: Förintelsens policy. Relationen mellan åminnelsen av Förintelsen, dess historia och demokratifostran i en svensk, institutionell kontext.

Utbildning

2010 BA History and Politics, The University of Nottingham

2012 Msc Comparative Politics (conflict studies), The London School of Economics and Political Science

Publikationer

K. Wagrell (2015) “Cosmopolitan Memory in a National Context: The Case of the 'Living History Forum'” In eds D. I. Popescu and T. Schult Revisiting Holocaust Representation in the Post-Witness Era,  London,  Palgrave Macmillan.

Om enheten