Innovation och industriell förnyelse i mogna branscher

Jag forskar om industriell förnyelse i mogna branscher. Mer specifikt undersöker jag hur befintliga erfarenheter och kunskaper som ackumulerats över tid kan bidra till utveckling av nya innovativa produkter och tekniker.

Jag är doktorand i industriell organisation. Mitt huvudforskningsområde är innovation och industriell förnyelse i mogna branscher. Syftet är att förstå hur erfarenheter och kompetenser som ackumulerats i etablerade företag påverkar den innovativa förmågan i framtiden. Mer specifikt är mitt fokus på hur befintliga kunskaper kan användas för att skapa nya produkter och tekniker.

September 2014 färdigställde jag en licentiatavhandling "Technology Dynamics in Multi-Technology Industries: Selection and Variety Creation through the Lens of Path Dependency and Path Generation". Licentiatavhandlingen är baserad på en studie av belysningsindustrin där flera tekniker skapades och samexisterade under långa tidsperioder trots att det också fanns starka tecken på att belysningsindustrin är stigberoende, vilket är i vanligtvis associerat med dominering av endast en teknologi.

Forskar om innovationer i pappersmassaindustrin

I januari 2015 påbörjade jag en studie av innovation i pappersmassaindustrin i Sverige. Pappersmassabranschen är högst viktig för Sveriges ekonomi och karakteriseras idag av ett tryck för förnyelse och utvecklingen av spännande innovativa initiativ. Därför, är studien fokuserad på förutsättningar och utmaningar i samband med diversifiering av pappersmassaföretag till nya produktområden. Huvudforskningsfrågan handlar om hur befintliga kunskaper inom företag kan påverka utvecklingen av nya produktområden.

Undervisar vid Projekt, Innovationer och Entreprenörskap

Jag undervisar vid avdelningen Projekt, Innovation och Entreprenörskap, bland annat i projektledningskurser. Jag är lärare i kursen Protein Engineering med projektledning, TFKE55.
 

Akademisk exam

  • Teknologie licentiat, Linköpings universitet, 2014.

Protein Engineering med projektledning

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

2017