lenbj44

Polly Björk-Willén

Mitt främsta forskningsintresse är barns och vuxnas språkliga och sociala samspel i förskolemiljö, vilket jag har studerat inom områdena barns datorspelande, förskolans språkliga miljö, etnicitet, samt språkpolicy i förskola och familjer. 

Forskning om språkliga och sociala samspel i förskolemiljö

I mina analyser utgår jag främst från ett etnometodologiskt perspektiv med hjälp av samtals- och interaktionsanalys.

Mer specifikt har analyserna fokuserat på:

  • barns språkval i flerspråkig kontext
  • barns samspel och deltagande i lek- och pedagogiska aktiviteter
  • barns vardagliga/informella lärande
  • föräldrars och förskolepersonals samtal i förskolans tambur
  • barns lekspråk