Forskning om språkligaoch sociala samspel i förskolemiljö

I mina analyser utgår jag främst från ett etnometodologiskt perspektiv med hjälp av samtals- och interaktionsanalys.

Mer specifikt har analyserna fokuserat på:

  • barns språkval i flerspråkig kontext
  • barns samspel och deltagande i lek- och pedagogiska aktiviteter
  • barns vardagliga/informella lärande
  • föräldrars och förskolepersonals samtal i förskolans tambur
  • barns lekspråk

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2018

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Undervisning

Min undervisning bedriver jag huvudsakligen på förskollärarutbildningen vid Campus Norrköping, där...

...jag är kursansvarig för UK3 (utbildningsvetenskaplig kärna) som handlar om bedömning och dokumentation i förskolan. Jag undervisar och föreläser dessutom i kurserna om förskolebarns språk och literacy och handleder och examinerar examensuppsatser. 

Program jag undervisar påVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll