Kursadministration inom företagsekonomi

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter på Avdelningen för företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Kursadministratör inom masterprogrammet i företagsekonomi - Strategi and Management in International Organisations samt fristående kurser på grund och avancerad nivå inom avdelningen
  • Administrativt ansvarig för C-uppsatserna och SMIO-uppsatserna inom företagsekonomi
  • Administratör på Avdelningen för företagsekonomi (FEK)

Jag arbetar mot denna avdelning Visa/dölj innehåll

Administration inom Företagsekonomi Visa/dölj innehåll

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll