Presentation

Jag är kommunikationschef och leder Kommunikationsenheten. Den svarar för kommunikation och nyhetsförmedling rörande universitetets forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Kommunikationsenheten består av 20 personer. Här finns nyhetsredaktörer, presskontakter, forskningskommunikatörer, webbkommunikatörer, sociala medier-ansvariga, copy writer och översättare. Flera kommunikatörer vid enheten är verksamma som internkonsulter på institutioner eller andra arbetsenheter.

I chefskapet ingår arbetsledning och coachning, verksamhetsplanering, budget, uppföljning, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal samt andra personalrelaterade frågor.

Jag deltar även direkt i den dagliga kommunikationsverksamheten. Jag arbetar bland annat med:

  • Skriver texter till nyhetswebben
  • Sköter presskontakter
  • Är redaktör för LiU magasin (universitetets externa tidskrift)
  • Projektleder och medverkar i olika kommunikationsuppdrag

2015 fick jag ta emot universitetets årliga chefs- och ledarpris.