Presentation

Jag är chef för och leder Forskningskommunikations- och pressenheten. Den arbetar med att föra ut forskning och berätta om hur ny kunskap kommer till nytta i samhället.

Forskningskommunikations- och pressenheten består av 20 personer. Flera medarbetare är verksamma på institutioner, forskningscentra och större forskningsprogram. 

Vi sköter den centrala presstjänsten: sprider nya forskningsrön och andra nyheter nationellt och internationellt, hanterar frågor från medier och ger internt stöd i mediefrågor. Vi svarar även för basinformation om Linköpings universitet och för redaktörskap i arbetet med årsredovisning och verksamhetsplan. 

I chefskapet ingår arbetsledning och coachning, verksamhetsplanering, budget, uppföljning, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal samt andra personalrelaterade frågor.

Jag deltar även direkt i den dagliga kommunikationsverksamheten. Jag arbetar bland annat med:

  • Sköter presskontakter
  • Är redaktör för LiU magasin (universitetets externa tidskrift)
  • Projektleder och medverkar i olika kommunikationsuppdrag

2015 fick jag ta emot universitetets årliga chefs- och ledarpris.

Medarbetare på Forskningskommunikations- och pressenhetenVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Aktuellt på LiUVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll