Presentation

Jag är chef för och leder Forskningskommunikations- och pressenheten. Den svarar för kommunikation och nyhetsförmedling rörande universitetets forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Kommunikationsenheten består av 20 personer. Här finns nyhetsredaktörer, presskontakter, forskningskommunikatörer, webbkommunikatörer, sociala medier-ansvariga, copy writer och översättare. Flera kommunikatörer vid enheten är verksamma som internkonsulter på institutioner eller andra arbetsenheter.

I chefskapet ingår arbetsledning och coachning, verksamhetsplanering, budget, uppföljning, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal samt andra personalrelaterade frågor.

Jag deltar även direkt i den dagliga kommunikationsverksamheten. Jag arbetar bland annat med:

  • Skriver texter till nyhetswebben
  • Sköter presskontakter
  • Är redaktör för LiU magasin (universitetets externa tidskrift)
  • Projektleder och medverkar i olika kommunikationsuppdrag

2015 fick jag ta emot universitetets årliga chefs- och ledarpris.

Medarbetare på Forskningskommunikations- och pressenheten
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Aktuellt på LiU
Visa/dölj innehåll