Presentation

Jag ansvarar för Vallabibliotekets läromedelssamling, som består av skolböcker i olika ämnen från förskoleklass till vuxenutbildning. I samlingen ingår även böcker för nyanlända som vill studera och lära sig svenska.