Publikationer

Pettersson, Persson & Berggren (2008), ”Changing Gender Relations: Women Officers’ Experiences in the Swedish Armed Forces”, Economic and Industrial Democracy, London: SAGE Journals, Vol 29, pp 192-216

Pettersson, L (2008) Positiv särbehandling av underrepresenterat kön vid antagningen till officersprogrammet 2007 – påverkar åtgärden antalet antagna kvinnor och hur uppfattar de antagna kvinnorna åtgärden? Stockholm: Institutionen för Ledarskap och Management, Försvarshögskolan

Pettersson & Persson (2005) Genusrelationer i organisationen Försvarsmakten, Stockholm: Institutionen för Ledarskap och management, Försvarshögskolan

Pettersson & Persson (2005) ”Tål man inte jargongen kan man väl inte kriga. Kvinna och yrkesofficer i den svenska Försvarsmakten”, Arbetsliv i omvandling 2005:7, Arbetslivsinstitutets vetenskapliga skriftserier, Stockholm: Arbetslivsinstitutet

Pettersson, L (2005) ”Skilda världar? Genusrelationer i det svenska arbetslivet”, I: Speglingar av rum. Om könskodade platser och sammanhang, Red. Friberg, Listerborn, Andersson & Scholten, Stockholm: Östlings Bokförlag Symposium

Hjerm & Pettersson (2005) ”Arbetsbelastning bland lärare och rektorer i Norrköpings kommun år 2004”, Arbetslivsrapport nr 2005:3, Stockholm: Arbetslivsinstitutet

Pettersson, L (2003) ”Genusarbetsdelning – sega strukturer i förändring?”, I: Historia – en väg till framtiden?, Red. Florin & Lundqvist, Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 6

Hjerm & Pettersson (2003) ”Arbetsbelastning bland lärare och rektorer i Norrköpings kommun år 2004”, Arbetslivsrapport nr 2003:2, Stockholm: Arbetslivsinstitutet

Pettersson, L (2002) ”Case Study 1: The Bank”, In: Swedish Case Studies Final Report – Annex 1, SERVEEMPLOI. Innovations in Information Society Sectors – Implications for Women’s Work, Expertise and Opportunities in European Workplaces, Department for Labour Market and Work Organisation, Report 2002:12 (Arbetslivsrapport), Stockholm: National Institute for Working Life

Pettersson, L (2001) Genus i och som organisation: översikt om svensk arbetslivsforskning med genusperspektiv, Stockholm: Santérus förlag

Pettersson, L (1997) ”Kvinna och chef i ett tekniskt arbetsområde – om konstruktionen av kvinnligt ledarskap”, I: SOU 1997:135, Ledare, makt och kön: rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, Nyberg & Sundin (red.), Stockholm: Fritze

Pettersson, L (1996) Ny organisation, ny teknik, nya genusrelationer? En studie av omförhandling av genuskontrakt på två industriarbetsplatser (Linköping Studies in Arts and Science; 143) Linköping: Linköpings universitet