Controller vid Ekonomienheten Campus US

Avdelningsekonom för CSAN, KOO och WCMM

Jag arbetar som avdelningsekonom för CSAN (Centrum för social och affektiv neurovetenskap), KOO (Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi) samt WCMM (Wallenberg centrum för molekylär medicin) som är verksamheter inom BKV (Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper).

Organisation