Enhetschef och controller

Enhetschef EKUS

  • Ansvar för enhetens verksamhet, kommunikation, personal och ekonomi.

Controller

  • Budget, projektekonomi, uppföljning och analys av ekonomiskt resultat för några verksamheter inom de institutioner BKV, HMF och IMT som EKUS ger ekonomi- och inköpsstöd till.

Stiftelsesamordnare LiU

  • Kontaktperson och koordinator för LiU:s samförvaltade stiftelser.

Expert SUHF-modellen

  • Nationellt uppdrag från Sveriges universitets- och högskoleförbund, expert gällande den lärosätesgemensamma redovisningsmodellen.

Övriga uppdrag

  • Ledamot i rådgivande grupp för utvecklingen av uppdragsutbildning vid LiU.

Organisation
Visa/dölj innehåll