Enhetschef och controller

Enhetschef EKUS

  • Ansvar för enhetens verksamhet, kommunikation, personal och ekonomi.

Controller

  • Avdelningsekonom för CSAN (Centrum för social och affektiv neurovetenskap) inom BKV (Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper). 

Externt uppdrag: expert SUHF-modellen

  • Nationellt uppdrag från SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) att vara kontaktperson och expert gällande den lärosätesgemensamma modellen för beräkning och fördelning av gemensamma kostnader.

OrganisationVisa/dölj innehåll