Controller

Ekonomistyrning

• Planering: svarar för att ta fram institutionens budget och prognoser.
• Uppföljning och analys: redovisning och analys av ekonomiskt resultat såväl för institutionen som helhet som för de olika verksamheterna inom IKE.
• Ledningsstöd: genomför ekonomiska utredningar och analyser, tar fram underlag för institutionens ekonomistyrning.
• Projektredovisning: upprättar kalkyler och redovisningar till externa finansiärer.

Stiftelsesamordnare LiU

• Kontaktperson och koordinator för LiU:s samförvaltade stiftelser.

Expert SUHF-modellen

• Nationellt uppdrag från Sveriges universitets- och högskoleförbund, expert gällande den lärosätesgemensamma redovisningsmodellen.

Övriga uppdrag

• Ledamot i rådgivande grupp för utvecklingen av uppdragsutbildning vid LiU.
• Ledamot i expertgrupp för ekonomifrågor inom utredningen om Effektivisering av universitetsgemensam verksamhet

Organisation
Visa/dölj innehåll